EnglishArabicVersimpeld Chinees)KroatischTsjechischDeensDutchFinnishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanNorwegianpolijstenPortugueseSpanishSwedishLetsServischEstlandsHongaarsMalteesIJslandsLuxemburgs

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de website van Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) Online Casino gebruikt of software downloadt die beschikbaar is op de website van Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror).

1. Door te spelen op een van de Treasure Island-jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) (het 'Casino'), verklaart en garandeert u dat u deze Algemene voorwaarden volledig begrijpt en ermee instemt deze na te leven.

2. Deelname aan de activiteiten en spellen van het Casino (het "Spel") staat alleen open voor inwoners van die rechtsgebieden waar dergelijke deelname legaal en niet verboden is. Deelname aan het spel is ongeldig waar wettelijk verboden.

3. Het casino is beperkt tot personen van de wettelijke leeftijd zoals bepaald in het rechtsgebied waar de persoon woont. U mag alleen deelnemen aan gokevenementen als het legaal voor u is om dit te doen volgens de wetten die van toepassing zijn in het rechtsgebied van waar u verbinding maakt. U moet begrijpen en accepteren dat we u geen juridisch advies of garanties kunnen geven. U moet 18 jaar (18 +) oud zijn om deze service te gebruiken.

4. Er is slechts één Real-account per speler toegestaan. Meerdere accounts worden gesloten. Spelers die meerdere accounts registreren (inclusief accounts met verschillende persoonlijke gegevens) komen niet in aanmerking voor enige winst en alle opnames worden geannuleerd.

5. Interactieve gokdiensten worden niet beschikbaar gesteld aan personen die fysiek aanwezig zijn in een rechtsgebied waar dit verboden is. Als u fysiek aanwezig bent in een dergelijk rechtsgebied, is het u niet toegestaan ​​om de interactieve gokservices te gebruiken of advertenties met betrekking tot de interactieve gokservices te bekijken.

6. Het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties, impliciet of expliciet, met betrekking tot uw wettelijke recht om deel te nemen aan het Spel, noch zal een van de werknemers, licentienemers, distributeurs, groothandelaren, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- of andere agentschappen, mediapartners, agenten of detailhandelaren hebben de bevoegdheid om dergelijke verklaringen of garanties te geven.

7. Medewerkers van het bedrijf, haar licentienemers, distributeurs, groothandelaren, dochterondernemingen, reclame-, promotie- of andere agentschappen, mediapartners, retailers en leden van de directe families van elk komen niet in aanmerking voor deelname aan het spel.

8. De game is alleen voor entertainmentwaarde. Er is geen aankoop nodig of gevraagd om het spel te spelen. Je kunt spelen zonder geld in te zetten als je dat wilt. Elke deelname aan het spel is naar uw eigen keuze, discretie en risico. Door het spel te spelen, erkent u dat u het spel of het casino niet aanstootgevend, aanstootgevend, oneerlijk of onfatsoenlijk vindt.

9. Het is u alleen toegestaan ​​om het Casino binnen te gaan voor uw eigen persoonlijk entertainment en niet-professioneel gebruik. Elke andere toegang, toegang, gebruik of hergebruik van het Casino of de website is ten strengste verboden.

10. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw account om welke reden dan ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u te annuleren. Elk saldo in uw account op het moment van een dergelijke annulering kan aan u worden gecrediteerd, maar het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle winsten ongeldig te verklaren en elk saldo in uw Casino-account in alle omstandigheden in beslag te nemen, waaronder:

10.1 Als er aanwijzingen zijn dat u meer dan één actieve account voor het Casino hebt;

10.2 Als de naam op uw Casino-account niet overeenkomt met de naam op de creditcard (s) die zijn gebruikt om aankopen te doen op uw Casino-account;

10.3 Als u deelneemt aan een Casinopromotie en cash-in uitvoert voordat u aan de eisen van die specifieke promotie voldoet;

10.4 Als u onjuiste of misleidende registratie-, account- of identificatie-informatie verstrekt;

10.5 Als u niet de wettelijke leeftijd heeft;

10.6 Als u woont in een rechtsgebied waar deelname aan het Spel wettelijk verboden is;

10.7 Als u iemand anders (opzettelijk of onopzettelijk) hebt toegestaan ​​of toegestaan ​​om op uw Casino-account te spelen;

10.8 Als u niet alleen voor persoonlijk entertainment in het Casino hebt gespeeld (dat wil zeggen dat u in professionele zin of in overleg met andere speler (s) hebt gespeeld als onderdeel van een club, groep, enz.);

10.9 Als u wordt betrapt op fraude of door het Bedrijf wordt vastgesteld dat u een systeem (inclusief machines, computers, software of andere geautomatiseerde systemen) hebt gebruikt of gebruikt dat speciaal is ontworpen om het Casino te verslaan;

10.10 Als u bent aangewezen als misbruiker van een casinobonus en geen of weinig risicovolle strategieën speelt om promotiegeld op te nemen;

10.11 Als het bedrijf zich ervan bewust wordt dat u bij een ander online casino hebt gespeeld onder een van de omstandigheden die hierboven bij 10.1 tot 10.10 zijn uiteengezet

11. In het geval dat het Bedrijf fraude of frauduleuze activiteiten van uw kant vermoedt of als een van uw betalingen wordt teruggeboekt, heeft het Bedrijf het recht om een ​​bedrag van uw account in te houden dat hoger is dan uw oorspronkelijke aanbetaling, en indien noodzakelijk geacht door de Bedrijf, om een ​​gerechtelijke procedure te starten om door u verschuldigde betalingen te innen. U stemt ermee in om alle betalingen en kosten die verschuldigd zijn aan het Bedrijf of aan Betalingsproviders in verband met uw gebruik van het Online Casino volledig te betalen. U stemt er verder mee in geen terugbetalingen te doen of afstand te doen van uw stortingen of deze te annuleren of anderszins ongedaan te maken, en in een dergelijk geval zijn alle winsten ongeldig en zult u het bedrijf terugbetalen en compenseren voor dergelijke onbetaalde stortingen, inclusief alle kosten die zijn gemaakt door de Bedrijf is bezig met het verzamelen van uw aanbetaling (en).

12. Door elke prijs en / of winst van het bedrijf te accepteren, stemt u in met het gebruik van uw naam voor reclame- en promotionele doeleinden zonder extra compensatie, behalve waar wettelijk verboden.

13. Als je een geschil hebt met betrekking tot een uitkomst in het spel, moet je je klacht binnen veertien (14) dagen schriftelijk bij het bedrijf indienen. In het geval van een discrepantie tussen het resultaat dat wordt weergegeven op uw casinosoftware en de serversoftware van het casino, is het resultaat dat wordt weergegeven op de serversoftware van het casino het officiële en bestuurlijke resultaat van het spel.

14. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingen op prijzen en / of winsten die u van het bedrijf verzamelt.

15. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u nieuwe activiteiten of spellen aan het Casino toe te voegen of om elke activiteit of spel van het Casino op elk gewenst moment te beëindigen.

16. Als u zich gedurende een periode van 180 dagen niet aanmeldt bij uw Casino-account, wordt het saldo van uw account aan het bedrijf verbeurd. Alle accounts die gedurende een 6 maandperiode inactief zijn, worden als inactief beschouwd en worden gesloten.

17. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig en geheim houden van uw accountnummer en wachtwoord. U mag geen enkele andere persoon of derde partij, inclusief, zonder beperking, een minderjarige, toestaan ​​om uw account te gebruiken of opnieuw te gebruiken, toegang te krijgen tot en / of materialen of informatie van de website te gebruiken, een prijs te accepteren of deel te nemen aan de spellen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele aankopen en / of verliezen die op uw account kunnen voorkomen.

18. Het Bedrijf zal niet worden gevraagd om gebruikersnamen of wachtwoorden te behouden als de Speler het Casino misplaatst, vergeet, verliest of anderszins niet in staat is om het Casino te betreden vanwege iets anders dan de fout van het Bedrijf.

19. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor computer- of internetstoringen of pogingen van de speler om deel te nemen aan het spel op een manier, middelen of manieren die niet door het bedrijf zijn bedoeld.

20. Als wordt vastgesteld dat u vals speelt of probeert het spel te bedriegen, of als u onware en / of kwaadaardige opmerkingen maakt met betrekking tot de werking van het bedrijf, behoudt het bedrijf zich het recht voor om uw acties samen met uw identiteit en e-mailadres te publiceren, evenals om deze informatie te verspreiden onder andere casino's, banken, creditcardmaatschappijen en geschikte instanties.

21. U zult het bedrijf, zijn werknemers, functionarissen, directeuren, licentienemers, distributeurs, groothandelaren, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- of andere agentschappen, mediapartners, agenten en detailhandelaars onschadelijk houden en u volledig schadeloos stellen voor alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheden en schadevergoedingen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van: (i) uw toegang, gebruik of hergebruik van de website, (ii) uw gebruik van materialen op de website, (iii) uw toegang, gebruik of hergebruik van de server van het Casino, (iv) uw deelname aan het Spel, of, (v) uw aanvaarding van een prijs.

22. Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) is de handelsnaam van het bedrijf en u verkrijgt geen rechten op dergelijke voorwaarden, noch op andere voorwaarden, grafische afbeeldingen, tekst, concepten of methodologieën, door de website en het daarin opgenomen materiaal te gebruiken.

23. Materiaal van het spel (ongeacht of het elektronisch is verkregen of op andere wijze is verkregen) wordt automatisch ongeldig indien het op enigerlei wijze wordt nagemaakt, verminkt, vervalst, gewijzigd of geknoeid, indien onleesbaar, mechanisch of elektronisch gereproduceerd, verkregen buiten geautoriseerde legitieme kanalen of als het afdrukken bevat , productie, typografische, mechanische, elektronische of andere fouten. De aansprakelijkheid voor materiaal van het spel dat fouten bevat, is beperkt tot vervanging ervan.

24. Alle materialen die voor prijsclaims worden ingediend, worden eigendom van het bedrijf en worden niet geretourneerd. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verloren, late, onleesbare, onvolledige, beschadigde, verminkte, verkeerd geadresseerde of gefrankeerde post, verzoeken, prijsclaims of inzendingen.

25. Na aankoop ontvangt u een e-mail notificatie. We raden de kaarthouder aan om alle transactiegegevens, de spelregels, de annuleringsregels en de betaalmethoden af ​​te drukken om misvattingen en discussies op een later tijdstip te voorkomen en op een gemakkelijk toegankelijke plaats te bewaren.

26. Alle inzetten moeten worden geplaatst via de gebruikersinterface van Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) op onze webpagina's. Internet dat op andere manieren wordt ingezet, inclusief het gebruik van een "robot" -speler, is ten strengste verboden. In het geval dat gebruik van niet-goedgekeurde clientsoftware wordt gedetecteerd, behoudt het management zich het recht voor om dergelijke inzetten met terugwerkende kracht ongeldig te maken, het account van de speler te annuleren of enige andere passende actie te ondernemen.

27. Er is een wekelijkse opnamelimiet van $ 5,000 per week. Houd er rekening mee dat het management afhankelijk van uw VIP-status min of meer wekelijkse uitbetalingslimieten kan bepalen.

28. In het geval dat een speler zijn storting niet minstens één keer inzet voordat hij een opname aanvraagt, worden administratiekosten van 15% in mindering gebracht.

29. Beledigend, aanstootgevend of bedrieglijk taalgebruik wordt niet getolereerd in de Service of met het Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) Casino-personeel. Elke overtreding van dit beleid zal resulteren in een opschorting van speelrechten of andere acties die door het Casino kunnen worden geëist om naleving te garanderen. Het is niet toegestaan ​​om ongepaste of aanstootgevende taal te gebruiken in verband met uw gebruikersnaam en / of speler-ID, inclusief, maar niet beperkt tot profaan, seksistisch of racistisch taalgebruik. Het Casino behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in elke Gebruikersnaam of speler-ID die dit beleid schendt en om stappen te ondernemen die het passend acht, tot en met het sluiten van Uw Account. Als u een account aanmaakt met een aanstootgevende gebruikersnaam en / of speler-ID of uw bestaande gebruikersnaam / ID wijzigt in een aanstootgevende account, kan uw gebruikersnaam / ID worden gewijzigd en vergrendeld.

30. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of om procedures op elk gewenst moment te implementeren of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dergelijke wijzigingen worden naar goeddunken van het casinobeheer geïmplementeerd en worden onmiddellijk van kracht. Dergelijke procedurele wijzigingen zullen alleen plaatsvinden als reactie op de belangen en veiligheid van het Casino of de spelers.

31. De hierin opgenomen Algemene Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige, definitieve en exclusieve overeenkomst tussen u en het Bedrijf en vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het spelen in het Casino.

Algemene voorwaarden voor mobiel

Treasure Island jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) Promo-waarschuwingen

Ontvang speciale tekstvoorstellen en aanbiedingen van Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) Promo Alerts via uw mobiele apparaat. 4 sms-berichten per maand met nationale deals. Bericht- en gegevenssnelheden zijn mogelijk van toepassing.

Door u aan te melden voor deze service, stemt u in met het ontvangen van sms-berichten via een automatisch telefoonsysteem. Toestemming om marketing-sms-berichten te ontvangen is niet vereist als voorwaarde voor het kopen van goederen of diensten.

Door je aan te melden, bevestig je dat je ouder bent dan 18.

STOP-informatie

Tekst STOP naar 64875 om te stoppen met het ontvangen van Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) Promo Waarschuwingsberichten van Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) (u ontvangt een bevestigingstekst).

HELP Informatie

Voor meer informatie, tekst HULP naar 64875 of neem contact op met gratis: 1 866-890-6745 / regulier nummer: 1 657-208-547.

Wij nemen uw privacy serieus. alsjeblieft bezoek om ons privacybeleid te bekijken.